Музей видатних діячів української культури

Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького
Публікації

 

Гураль О. Ірина Стешенко. Де жили Старицькі, Лисенки, Косачі, Стешенки  й Черняхівські… за моєї пам’яти… [Електронний ресурс].-Ольга Гураль //Historians.- Режим доступу: http://www.historians.in.ua/index.php/en/istoriya-i-pamyat-vazhki-pitannya/1558-iryna-steshenko-de-zhyly-starytski-lysenky-kosachi-steshenky-i-cherniakhivski-za-moiei-pam-iaty?fbclid=iwar04bnrivviylsfbuiamyfnbzu_5gz30gvogpt3vgdgo4ybxhkzjoznwomm

Гураль О. «В душі людини я бачу вічність…»: трагічна доля Вероніки Черняхівської [Електронний ресурс].-Ольга Гураль//Historians.- Режим доступу: http://www.historians.in.ua/index.php/en/doslidzhennya/1139-olha-hural-v-dushi-liudyny-ia-bachu-vichnist-trahichna-dolia-veroniky-cherniakhivskoi

Гураль О. Листи Людмили Старицької до батьків (1880-ті початок 1890-х років)// Український археографічний. — Випуск 21/22. — Том 24/25. — Київ, 2018. — 988 с. (Археографічна комісія, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України).

Гураль О. Оновлена вітчизна повстане з наших трупів — родина Черняхівських [Електронний ресурс] / Ольга Гураль // Українська правда. Історична правда. – [Київ]. – Режим доступу : http://www.istpravda.com.ua/articles/2018/11/1/153193/ Назва з екрана. – Дата публікації : 11.11.2018. – Дата перегляду: 26.12.2018.

Гураль О. Листи Людмили Старицької-Черняхівської до Олександра Черняхівського 1939 року/О.Гураль//Український археографічний щорічник. — Вип. 19/20. — Том 22/23.-Київ, 2016.-668 с. (Археографічна комісія, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України).

Гураль О. Діяльність Клубу «Родина» у 1912 – 1920-у роках.

Гураль О. Як українізували кінематограф за часів національних урядів

Гураль О. Юрій-Старицький

Гураль О. Історія відкриття музею Михайла Петровича Старицького

Гураль О. Джерельна база просопографічного портрета родини Старицьких (40-і рр. ХІХ ст. – поч. ХХІ ст.).: автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.06 / О. В. Гураль. – Київ, 2014. – 16 с.

Гураль О. Судово-слідчі справи Вероніки Черняхівської 1929 і 1938 рр. як джерело для відтворення її просопографічного портрета / О. В. Гураль // Пам’ятки : археографічний щорічник. – К., 2012. – Т. 13. – С. 205-225.

Гонтар Н. Громадська діяльність Панаса Саксаганського // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. — Вип. 26. — К., 2010. — С. 55-60.

Гонтар Н. Мемуари як джерело вивчення творчої і громадської діяльності Панаса  Саксаганського // Питання історії України.  Збірник наукових праць. — Т.13. — Чернівці: Технодрук, 2010. — С. 227-231.

Гонтар Н. Театральний рух 1920-х років в Україні (крізь призму взаємовідносин Панаса Саксаганського та Леся Курбаса) // Часопис української історії. — Вип. 13. — К., 2009. — С. 55-58. 

Гонтар Н. Фонд П. Саксаганського в Музеї видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.К.Карпенко-Карого. — В. 7. — К., 2010. —  С. 305-310.

Каневська Л. Іван Франко в мемуаристиці та епістолярії Людмили Старицької-Черняхівської // Українське літературознавство. — Вип. 76. — Львів, 2012. — С. 122-131.

Каневська Л. Іван Франко vs Михайло Драгоманов: неєлейно з нагоди ювілеїв // Дніпро. — № 9. — 2011. — С. 170-175.

Каневська Л. Візантійська культурна спадщина в літературознавчому осмисленні Івана Франка // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації: Зб. наук. праць / Відп. і літ. ред. та упоряд. Є. Нахлік. – К.; Л., 2011. – Вип. І. – С. 118–127.

Кірієнко О. Перші хвилини української революції у спогадах Людмили Старицької-Черняхівської // Український археографічний щорічник. — № 12. — 2007. — С. 517-533.

Кірієнко О. Щоденники Вероніки Черняхівської як джерело до реконструкції її просопографічного портрета // Наукові записки. Збірник наукових праць молодих вчених та аспірантів. — Т. 16. — Київ-Хмельницький, 2008. — С. 361-382.

Кірієнко О. Листування Ярослава Стешенка з Борисом Чистяковим як джерело до  життєпису українського бібліографа // Українська біографістика: збірник наукових праць. — Вип. 6. — К., 2010. — С. 284-288.

Скорульська Р. Слово крізь музику. Микола Лисенко — літератор і композитор // Дніпро. — Вип. 11. — 2012. — С. 144-147.

Скорульська Р. Історія Лисенкового архіву // Музика: науково-популярний журнал. — № 1 (392). — 2013. — С. 32-35.

Скорульська Р. Лисенко і Леся Українка // Музика: науково-популярний журнал. — №4. — 2013. — С.10-13.

Скорульська Р. «ОН БЫЛ ТИТУЛЯРНЫЙ СОВЕТНИК…» (соцiальний статус Миколи Лисенка)

Щукіна І. Імпровізація Миколи Лисенка для Лесі Українки: презентація невідомого автографу

Щукіна І. Маріїнсько-Благовіщенська, 97-київський дім Лесі Українки // Леся Українка і сучасність: Зб. наук. пр. – Т. 4. Кн. 2. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. Нац. ун-ту ім. Лесі Українки. 2008. – С. 410-432.

Щукіна І. Родина Кривинюків у роки війни (за спогадами й архівними матеріалами Л.А. Мищенко) // Леся Українка: доба і творчість : збірник наукових праць і матеріалів. — Т. 2. — Луцьк, 2009. — С. 197-283.

Щукіна І. Музичні терміни в тексті поетичного циклу Лесі Українки «Сім струн» // Слово і час. — № 4. — 2009. — С. 12-20.

Щукіна І.Світ музики Лесі Українки //Музика: науково-популярний журнал. — №4. — 2013. — С.4-9.

 

Поділитися в соц. мережах

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Одноклассники


Top