Музей видатних діячів української культури

Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького


Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективні напрямки розвитку музейної справи та  музеєзнавства в контексті європеїзації української  гуманітаристики» — 16 листопада

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Перспективні напрямки розвитку музейної справи та
музеєзнавства в контексті європеїзації української
гуманітаристики»
16 листопада 2017 року.

Основні тематичні напрямки роботи конференції:

— Історія музейної справи в Україні;
— Музеєзнавство на сучасному етапі;
— Пріоритетні напрямки музейної діяльності: науково-дослідний та культурологічний заклад чи розважальний центр?
— Музеї як соціокультурні інституції: втілення нових форм роботи;
— Інтеграція музеїв у різні сфери суспільного життя: проблеми і перспективи;
— Створення музейних експозицій;
— Відкриті експозиції: проблеми, результати втілення, доцільність створення відкритих експозицій у музеях різних типів;
— Формування музейних колекцій;
— Збереження, облік та систематизація фондових колекцій;
— Науково-дослідна робота в музеї;
— Музейна педагогіка;
— Музейний предмет як історичне джерело.

Для участі у конференції до 5 листопада 2017 року, просимо подати:
– тези доповіді обсягом до 5000 знаків;
– заявку, в якій подається інформація про автора: прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи (навчання), посада, науковий ступінь і вчене звання, домашня адреса, контактний телефон, e-mail;
тези доповіді та заявку на участь у конференції прохання подавати в електронному вигляді на e-mail: konferenciya2015@ukr.net.
– організаційний внесок – 100 грн.
Матеріали конференції будуть опубліковані окремим збірником.

Вимоги до оформлення статей:
– матеріали подаються українською мовою; обсяг – до 12 сторінок, формат Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5; поля: ліве – 25 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм;
– ім’я та прізвище автора друкується зверху справа курсивом; нижче через 1,0 інтервалу посередині симетрично до тексту – назва статті; після цього через 1,0 інтервалу – основний текст; в кінці через 1,0 інтервалу симетрично до тексту заголовок “Джерела та література”; нумерований список літератури подається у алфавітному порядку через 1 інтервал, кожна позиція списку починається з абзацу;
– посилання на літературу виконуються у квадратних дужках [ ] з позначенням порядкового номера джерела (монографії, статті, архівної справи) і сторінки (аркуша) за зразком: [2, с. 13], [12, арк. 147], [10, s. 88];
– цитування джерел допускається як українською мовою, так і мовою оригіналу;
– матеріали подаються в електронному та роздрукованому вигляді в 1 примірнику на папері формату А4;
– матеріали, які не відповідають вимогам, до друку не приймаються.

Термін подання матеріалів до збірника – до 10 грудня 2017 року.
Організатори залишають за собою право відбору матеріалів для публікації.

Адреса оргкомітету: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 97, Музей видатних діячів українського культури Лесі Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького.
Контактні телефони: (044) 289-57-52, 288-06-18, 284-37-63.
e-mail: konferenciya2015@ukr.net.

Поділитися в соц. мережах

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Одноклассники

Categories: АНОНСИ

Top